A szolgáltatás feltételei

A weboldal használati feltételei

1.0 verzió

A https://codeberryschool.com/ webhelyen található webhely a CodeBerry tulajdonában lévő szerzői jogi védelem alatt álló mű. A Webhely egyes funkciói vonatkozhatnak további iránymutatásokra, feltételekre vagy szabályokra, amelyeket a webhelyen az ilyen funkciókhoz kapcsolódóan közzétesznek. Az összes ilyen kiegészítő feltétel, irányelv és szabályzat hivatkozásként szerepel a jelen Feltételekben.

Sajnos ez az eredeti angol dokumentum rossz fordítása. Sajnáljuk, és hamarosan meg fogjuk oldani. Ha tud angolul, olvassa el az eredeti verziót.

Cookie-k és web beaconok

Mint bármely más weboldal, használja a “sütiket”. Ezeket a cookie-kat olyan információk tárolására használják, amelyek magukban foglalják a látogatók preferenciáit és a weboldal azon oldalai, amelyeken a látogató elérte vagy látogatott. Az információ felhasználásával optimalizálja a felhasználók élményét a weboldal tartalmának személyre szabásával a látogatók böngésző típusán és / vagy más információin alapulva.

DoubleClick DART Cookie

A Google egy harmadik fél gyártója a webhelyünkön. DART cookie-ként is használ cookie-kat, hogy hirdetéseit weboldalunk látogatói számára a weboldalukon és az interneten található más webhelyek alapján jelenítse meg. A látogatók azonban úgy dönthetnek, hogy megtagadják a DART cookie-k használatát, látogasson el a Google hirdetési és tartalmi hálózat adatvédelmi irányelveire a következő URL-címen – http://www.google.com/privacy_ads.html.

Hirdetési partnereink

A webhelyünk egyes hirdetői cookie-kat és webes beaconokat használhatnak. Hirdetési partnereink a következők:

 • Google
 • Facebook

Minden hirdetési partnernek saját adatvédelmi irányelve van a weboldalukhoz. A könnyebb hozzáférés érdekében frissített és hiperhivatkozású erőforrásokat tart fenn itt:

Ezek a Használati feltételek leírták a jogilag kötelező érvényű feltételeket, amelyek felügyelik a webhely használatát. BELEÉRTVE A WEBOLDALBAN, ÖN ELFOGADJA, HOGY E FELTÉTELEKET, ÉS Ön kijelenti, hogy jogosultsággal és kapacitással rendelkezik a Feltételek megkötésére. Jogiább 18 éven át legalább 60 évesnek kell lennie ahhoz, hogy elérje a webhelyet. HA EZEN FELTÉTELEKRE VONATKOZIK, TILOS BEJELENTÉT ÉS / VAGY HASZNÁLJA A WEBHELYET.

Ezek a kifejezések a választottbíráskodás 10.2. Szakaszának egyedi használatát igénylik a viták rendezésére, valamint a jogorvoslat esetén a jogorvoslati lehetőségek korlátozására.

 1. Fiókok
  • Fiók létrehozása. Ahhoz, hogy használja a webhelyet, meg kell kezdenie egy fiókot, és tájékoztatnia kell magáról. Ön garantálja, hogy: (a) az Ön által benyújtott összes szükséges regisztrációs információ igazságos, naprakész és pontos; (b) Ön fenntartja az ilyen információk pontosságát. A fiókot bármikor törölheti a webhelyen található utasítások követésével. A Vállalat felfüggesztheti vagy megszüntetheti Fiókját a Szakasz szerint
  • A fiókfelelősségek. Ön felelős a fiókbejelentkezési adatok titkosságának fenntartásáért, és teljes felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, amely a fiókja alatt történik. Ön jóváhagyja, hogy haladéktalanul értesítse a Társaságot a jogosulatlan használatról, illetve a fiókjának illetéktelen használatáról. A Vállalat nem vállal és nem felel a veszteségekért vagy károkért, amelyek a fenti követelmények teljesítésének elmulasztásából származnak.
 2. Hozzáférés az oldalhoz
  • A jelen Feltételek függvényében a Társaság nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, korlátozott licencet ad Önnek, amely kizárólag a saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználását teszi lehetővé.
  • Bizonyos korlátozások. A jelen Feltételekben jóváhagyott jogok az alábbi korlátozásoknak vannak kitéve: (a) nem értékesítheti, nem bérelheti, bérelheti, nem átruházhatja, nem adhatja el, terjesztheti, befogadhatja vagy más módon kereskedelmi módon kihasználhatja a webhelyet; (b) nem módosíthatja, nem módosíthatja, szétszerelheti, visszafordíthatja vagy visszafordíthatja a Webhely bármely részét; (c) nem férhet hozzá az oldalhoz egy hasonló vagy versenyképes weboldal létrehozásához; és (d) kivéve, ha kifejezetten meg van határozva, a Webhely egyetlen része sem másolható, reprodukálható, nem terjeszthető, nem újítható meg, nem tölthető le, nem jeleníthető meg, nem küldhető fel és nem továbbítható, a Webhely működési funkcióinak további kiegészítése a jelen Feltételek hatálya alá tartozik. Minden, a Honlapon található szerzői és egyéb szabadalmi bejelentést meg kell őrizni minden másolaton.
  • A Vállalat fenntartja magának a jogot a weboldal megváltoztatására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére értesítéssel vagy anélkül. Ön jóváhagyta, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget Önnek vagy harmadik félnek a Webhely vagy bármely más rész bármely módosítása, megszakítása vagy megszüntetése miatt.
  • Nincs támogatás vagy karbantartás. Ön elfogadja, hogy a Társaságnak semmilyen kötelezettsége nem lesz a webhelyével kapcsolatos bármilyen támogatást nyújtani.
  • Az Ön által megadott bármely felhasználói tartalom kizárásával Ön tudatában van annak, hogy a Szellemi Tulajdonjog – beleértve a szerzői jogokat, a szabadalmakat, a védjegyeket és a kereskedelmi titkokat – a Webhelyen és annak tartalmában a Társaság vagy a Társaság beszállítói birtokolják. Ne feledje, hogy ezek a feltételek és a weboldalhoz való hozzáférés semmilyen jogot, címet vagy érdeket nem tartalmaz semmilyen szellemi tulajdonjogra vonatkozóan, kivéve a 2.1. Szakaszban megadott korlátozott hozzáférési jogokat. A Társaság és beszállítói fenntartják a jelen Feltételekben nem szereplő összes jogot.
 3. Felhasználói tartalom
  • Felhasználói tartalom. ” Felhasználói tartalom “: minden olyan információ és tartalom, amelyet a felhasználó a weboldalnak benyújt. Ön kizárólagosan felelős a felhasználói tartalomért. Ön viseli a felhasználói tartalmak használatával kapcsolatos minden kockázatot. Ön igazolja, hogy a felhasználói tartalmak nem sértik az elfogadható használat szabályait. Ön nem képviselheti vagy nem fogalmazhatja meg másokkal, hogy a Felhasználó tartalmát a Vállalat bármilyen módon biztosítja, szponzorálja vagy támogatja. Mivel egyedül Ön felelős a felhasználói tartalmakért, Ön felelősséget vállalhat. A vállalat nem köteles menteni semmilyen tartalmat, amelyet Ön postáz; a felhasználói tartalmat is bármikor, előzetes értesítés nélkül törölheti. Ön csak akkor felelős önnek, ha saját felhasználói tartalmait készítette.
  • Ön a Társaság számára visszafordíthatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes és teljesen fizetett, világszerte engedélyt ad a reprodukálására, terjesztésére, nyilvános megjelenítésére és betöltésére, származékos művek készítésére, más művekbe való beépítésre, és más módon használja és kihasználja felhasználói tartalmát, valamint a fent említett jogok allicencjeinek megadása, kizárólag a Felhasználó tartalmának a Honlapon való megjelenítéséhez. Ön visszavonhatatlanul lemond az erkölcsi jogokról vagy az azokhoz való hozzárendelésről szóló állításokról és állításokról a Felhasználói Tartalomra vonatkozóan.
  • Elfogadható használati szabályzat. Az alábbi kifejezések az ” Elfogadható felhasználási irányelv “:
   • Ön elfogadja, hogy nem használja a webhelyet olyan felhasználói tartalmak összegyűjtésére, feltöltésére, továbbítására, megjelenítésére vagy terjesztésére (i), amely sérti bármely harmadik fél jogát, szellemi tulajdonát vagy tulajdonjogait; (ii) jogellenes, zaklató, visszaélő, megrágalmazó, fenyegető, káros, inváziója a másik személy magánéletének, vulgáris, rágalmazó, hamis, szándékosan félrevezető, kereskedelmi becsületsértő, pornográf, obszcén, nyilvánvalóan sértő, előmozdítja a rasszizmust, a bigotságot, a gyűlöletet vagy a fizikai bármiféle kárt okozhat bármely csoporttal vagy egyénnel szemben; iii. bármi módon károsítja a kiskorúakat; vagy (iv) megsérti bármely harmadik fél által előírt bármely jogszabályt, rendeletet, kötelezettséget vagy korlátozást.
   • Ezenkívül Ön beleegyezik abba, hogy (i) fel nem töltheti, továbbít vagy terjesztheti a webhelyen vagy a weboldalon keresztül olyan számítógépes vagy adatfeldolgozó szoftvereket, amelyek károsítják vagy megváltoztatják a számítógépes rendszert; (ii) a Honlapon keresztül kéretlen vagy nem engedélyezett hirdetéseket, promóciós anyagokat, levélszemétszemetet, levélszemétszemetet, lánclevéleket, piramis-sémákat vagy másfajta megismételt vagy kéretlen üzenetek küldését; (iii) a Webhely használatával összegyűjti, összegyűjti, összegyűjti vagy összegyűjti az egyéb felhasználókkal kapcsolatos információkat vagy adatokat a hozzájárulásuk nélkül; (iv) megzavarja, megzavarja vagy terheli a weboldalhoz kapcsolódó szervereket vagy hálózatokat, vagy megsérti az ilyen hálózatok szabályait, szabályait vagy eljárásait; (v) megpróbálja jogosulatlan hozzáférést kapni a webhelyhez, akár jelszó bányászaton keresztül, akár bármilyen más eszközzel; (vi) zavarja vagy zavarja a felhasználó más felhasználását és élvezetét;
  • Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy minden Felhasználó tartalmát ellenőrizzük, és megvizsgáljuk és / vagy megtegyük a megfelelő lépéseket ön ellen, amennyiben Ön megsérti az Elfogadható Felhasználási Szabályzatot vagy a jelen Feltételek bármely más rendelkezését, vagy más módon teremti meg felelősséget számunkra vagy más személy számára. Ilyen intézkedés lehet például a Felhasználói tartalom eltávolítása vagy módosítása, a Számla 8. szakasz szerinti megszüntetése és / vagy a bűnüldöző hatóságok felé történő bejelentés.
  • Ha a Társaságnak bármilyen visszajelzést vagy javaslatot nyújt a Webhellyel kapcsolatban, akkor a Társasághoz minden jogot átruház a Visszajelzésben, és elfogadja, hogy a Társaságnak joga van a visszajelzés és a kapcsolódó információk bármilyen módon történő felhasználására és teljes körű kiaknázására. A Vállalat kezeli az Ön által a Vállalatnak adott, nem bizalmas és nem védett visszajelzést.
 4. Ön vállalja, hogy kártalanítja és visszatartja a Társaságot és annak tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit, beleértve a költségeket és az ügyvédi díjakat, bármely harmadik fél által igényelt követeléstől vagy követeléstől, amely a webhely (a) (b) a jelen Feltételek megsértése, (c) az alkalmazandó jogszabályok vagy rendelkezések megsértése, vagy (d) a Felhasználó Tartalma. A Vállalat fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljon minden olyan ügyre vonatkozóan, amelyért Ön köteles kártalanítani minket, és Ön vállalja, hogy együttműködik e követelések védelmével. Ön vállalja, hogy a Társaság előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem rendez semmiféle ügyet. A társaság ésszerű erőfeszítéseket tesz arra, hogy értesítsenek Önt bármely ilyen igényről, intézkedésről vagy eljárásról, miután tudomást szereztek róla.
 5. Harmadik féltől származó linkek és hirdetések; Egyéb felhasználók
  • Harmadik féltől származó linkek és hirdetések. A webhely tartalmazhat harmadik felek weboldalaira és szolgáltatásaira mutató linkeket, és / vagy harmadik feleknek hirdetéseket is megjeleníthet. Az ilyen harmadik féltől származó linkek és hirdetések nem a Vállalat irányítása alatt állnak, és a Vállalat nem felelős semmilyen harmadik féltől származó linkekhez és hirdetésekért. A Vállalat csak ezeknek a harmadik féltől származó hivatkozásoknak és hirdetéseknek a hozzáférését biztosítja Önnek, és nem vizsgálja, jóváhagyja, felügyeli, jóváhagyja, nem garantálja, illetve nem nyújt be semmilyen előadást a harmadik féltől származó linkek és hirdetések tekintetében. Minden harmadik féltől származó linket és hirdetést saját felelősségére használ, és megfelelő óvatosságra és mérlegelésre kell törekednie. Ha a harmadik féltől származó linkekre és hirdetésekre kattint, az alkalmazandó harmadik fél feltételei és irányelvei érvényesek, beleértve a harmadik fél adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatát.
  • Egyéb felhasználók. Minden webhely felhasználó kizárólagosan felelős a saját felhasználói tartalmának mindenért. Mivel nem ellenőrizzük a Felhasználói Tartalmat, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek semmilyen felhasználói tartalomért, függetlenül attól, hogy Ön vagy mások által. Ön vállalja, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget az ilyen kölcsönhatások következtében keletkezett károkért. Ha Ön és a webhely felhasználója között vita van, akkor nem kötelezünk arra, hogy részt vegyünk.
  • Ezennel felszabadítja és örökre mentesíti a Társaságot és tisztségviselőinket, alkalmazottainkat, ügynököket, jogutódjaikat és megbízottakat, és ezennel elengedi és lemond minden múltat, jelen és jövőbeli vitát, követelést, vitát, követelést, jogot, kötelezettséget, felelősséget, cselekvés és cselekvési ok, amely közvetlenül vagy közvetve keletkezett, vagy közvetlenül vagy közvetve a Honlapon keletkezett vagy keletkezett. Ha kaliforniai lakos vagy, akkor a fentiekkel összefüggésben lemond a kaliforniai polgári törvénykönyv 1542. szakaszáról, amely kimondja: “az általános felszabadítás nem terjed ki olyan követelésekre, amelyekről a hitelező nem ismeri vagy gyanítja, hogy a a felszabadítás végrehajtásának időpontja, amely, ha tud róla, lényegesen érintette az adóssal való rendezését. “
 6. Disclaimers

A webhelyet “as-is” és “as available” alapon adják meg, és a vállalat és beszállítóink kifejezetten elutasítanak bármilyen, akár expressz, hallgatólagos vagy törvényes garanciát és feltételeket, beleértve az összes értékesíthetőséget vagy garanciát , az adott célra való alkalmasság, a cím, a csendes élvezet, a pontosság vagy a jogsértés megszegése. Mi és beszállítóink nem garantálják, hogy a webhely megfelel az Ön igényeinek, folyamatosan, időben, biztonságosan vagy hibamentesen elérhető lesz, vagy pontos, megbízható, vírusoktól vagy egyéb káros kódoktól mentes, teljes, jogi , vagy biztonságos. Ha az alkalmazandó jog a weboldalra vonatkozó garanciát igényel, az ilyen garanciák időtartama az első használat időpontjától számított kilencven (90) napig korlátozott.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a hallgatólagos garanciák kizárását, így a fenti kizárás nem vonatkozik Önre. Bizonyos joghatóságok nem teszik lehetővé a vélelmezett garancia fennállásának korlátozását, ezért a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre.

 1. A felelősség korlátozása

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben a társaság vagy beszállítóink semmilyen körülmények között nem felelnek Önnek vagy harmadik félnek semmilyen elvesztett nyereségért, elveszett adatáért, a helyettesítő termékek beszerzésének költségeiért vagy bármely közvetett, következményes, példás, véletlenszerű, az ilyen feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos különleges vagy büntető károk, illetve a webhely használatának, illetve a használatra való alkalmatlanságának veszélye, még akkor is, ha a vállalat figyelmeztette az ilyen károk lehetőségéről. A weboldal elérése és használata saját belátása és kockázata szerint történik, és Ön kizárólag a készülék vagy a számítógépes rendszer károsodásáért vagy az abból eredő adatvesztésért felel.

A törvény által megengedett legmagasabb értelemben, a jelen dokumentumban foglaltak ellenére, a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos károkért fennálló felelősségünk mindenkor legfeljebb ötven dollárra (50 dollárra) korlátozódik. Egynél több követelés létezése nem növeli ezt a határt. Ön elfogadja, hogy beszállítóink semmilyen felelősséget nem vállalnak a szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatosan.

Egyes joghatóságok nem engedélyezik a véletlen vagy következményes károkért való felelősség korlátozását vagy kizárását, így a fenti korlátozás vagy kizárás esetleg nem vonatkozik Önre.

 1. Időtartam és megszüntetés. A jelen Feltételektől eltekintve, ezek a Feltételek teljes mértékben hatályban maradnak a Webhely használata során. Bármely okból bármikor felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Honlap használatát, saját belátása szerint, beleértve a Honlap használatát a jelen Feltételek megsértésével. A jelen Feltételek alapján fennálló jogaid megszűnése után fiókod és a Honlap eléréséhez és használatához való jog azonnal megszűnik. Tudomásul veszi, hogy a fiók bármely megszűnése magában foglalhatja az Ön fiókjához társított felhasználói tartalmának törlését élő adatbázisainkból. A Vállalat nem vállal semmilyen felelősséget a jelen Feltételek alapján fennálló jogainak megszüntetéséért. Még ha a jelen Feltételek alatt fennálló jogait is megszünteti, a jelen Feltételek alábbi rendelkezései érvényben maradnak: a 2.-2.5. Szakasz, a 3. szakasz és a 4.-10.
 2. Szerzői jogi szabályzat.

A Vállalat tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és kéri, hogy webhelyünk felhasználója megegyezzen. Webhelyünkkel kapcsolatban elfogadtunk egy olyan irányelvet, amely tiszteletben tartja a szerzői jogot, amely előírja a jogsértő anyagok eltávolítását és az online webhely felhasználóinak megszüntetését, akik szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, beleértve a szerzői jogokat is megsértik. Ha úgy gondolja, hogy valamelyik felhasználó webhelyünk használatán keresztül jogsértő módon megsértette a szerzői jogokat, és az állítólagosan jogsértő anyagot törölni kívánja, a következő információkat írásos értesítés formájában 17 USC § 512 (c)) kell megadni kijelölt Szerzői Jogtárunknak:

 1. fizikai vagy elektronikus aláírása;
 2. azon szerzői jogi védelem alatt álló mű azonosítása, amelyről azt állítja, hogy megsértették;
 3. azon szolgáltatás azonosítási anyagának azonosítása, amelyre állítása szerint jogsértő, és hogy kérjen minket eltávolításra;
 4. elegendő információ ahhoz, hogy lehetővé tegyük az ilyen anyagok megtalálását;
 5. az Ön címét, telefonszámát és e-mail címét;
 6. nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen hiszi, hogy a kifogásolható anyag használatát a szerzői jog tulajdonosa, ügynöke vagy a törvény nem engedélyezi; és
 7. nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak és hamis tanúvallomás esetén a szerzői jog tulajdonosa vagy a szerzői jog tulajdonosa nevében jár el.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 17 USC § 512 (f) szerint az írásbeli értesítésben szereplő anyagi tények félreértelmezése automatikusan a panasztevő felet terheli a kártérítésért, a költségekért és az ügyvédi díjakért szerzői jogok megsértése.

 1. Tábornok
  • Ezeket a feltételeket alkalmankénti felülvizsgálatnak vetik alá, és ha lényeges változtatásokat hajtunk végre, értesítjük Önt e-mailben a legutóbb megadott e-mail címre, és / vagy a változásokról szóló értesítésünk kiemelkedő közzétételével. Webhely. Ön felelős azért, hogy megadja nekünk a legaktuálisabb e-mail címünket. Abban az esetben, ha az Ön által megadott utolsó e-mail cím nem érvényes, akkor az ilyen értesítést tartalmazó e-mail küldése akkor is hatékony értesítést jelent a közleményben leírt változásokról. E Feltételek bármely módosítása az Ön által küldött e-mailes értesítés elküldésétől számított harminc (30) naptári napon belül legkorábban vagy harminc (30) naptári napon belül lép hatályba. Ezek a változtatások azonnali hatállyal lesznek webhelyünk új felhasználói számára.
  • Vitarendezés. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a választottbírósági megállapodást. Ez a Társasággal kötött szerződésed része, és befolyásolja jogait. Eljárásokat tartalmaz a KÖTELEZŐ BINDING ARBITRÁCIÓ ÉS AZ OSZTÁLYOZÁSI TÖRVÉNY SZERZŐDÉSÉRE.
   • A választottbírósági megállapodás alkalmazhatósága. A jelen Feltételekkel, illetve a Társaság által nyújtott olyan termékek vagy szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos vitás kérdéseket és vitákat, amelyek nem hivatalos vagy kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon megoldhatók, a jelen választottbíráskodási megállapodás értelmében egyedi alapon kötelező érvényű választottbírósági eljárással kell megoldani. Eltérő megállapodás hiányában minden választottbírósági eljárás angol nyelven történik. Ez a Választottbírósági Megállapodás Önre és a Társaságra, valamint minden olyan leányvállalatra, leányvállalatra, ügynökre, alkalmazottra, érdeklődésre számot tartó elődre, jogutódra és megbízottra vonatkozik, valamint az összes engedéllyel vagy illetéktelen felhasználóval, illetve a Feltételekben szereplő szolgáltatások vagy áruk kedvezményezettjeire.
   • A hirdetmény követelménye és az informális vitarendezés . Mielőtt bármelyik fél választottbírósági eljárást kezdeményezhetne, a félnek először meg kell küldenie a másik félnek írásbeli vitarendezési feljegyzést, amely leírja a követelés vagy jogvita jellegét és alapját, valamint a kért segítséget. A Társaságnak szóló közleményt a következő címre kell küldeni: Fehérvári út 149. 2. emelet 8. ajtó, 1119, Budapest. A hirdetmény kézhezvételét követően Ön és a Társaság megpróbálhatja a követelést vagy vitát informálisan megoldani. Ha Ön és a Társaság a felszólítás kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem oldja meg a követelést vagy a vitát, bármelyik fél kezdeményezhet választottbírósági eljárást. Az egyik fél által elrendelt bármely elszámolási ajánlat összege nem adható ki a választottbírónak, amíg a választottbíró nem határozta meg azt a díjat, amelyre bármelyik fél jogosult.
   • Választottbírósági szabályok. A választottbírósági eljárás az Amerikai Választottbírósági Szövetségen (alternatív vitarendezési szolgáltató) keresztül kezdeményezhető, amely az ebben a szakaszban meghatározott választottbírósági eljárást kínál. Ha az AAA nem áll rendelkezésére a választottbírósági eljáráshoz, a felek megállapodnak abban, hogy más alternatív ADR-szolgáltatót választanak. Az ADR-szolgáltató szabályai szabályozzák a választottbíráskodás valamennyi aspektusát, kivéve, ha ezek a szabályok ellentétesek a Feltételekkel. A választottbíráskodásra vonatkozó AAA fogyasztói választottbírósági szabályok az adr.org internetcímen
    érhetők elvagy hívja az AAA-t az 1-800-778-7879 számon. A választottbíróságot egyetlen, semleges választottbíró végzi. Bármely olyan követelés vagy vitás kérdés, amelynél a kért támogatás teljes összege kevesebb, mint tízezer amerikai dollár (10 000 USD), a nem megjelenésre alapozott választottbírósági eljáráson keresztül megoldható, a megkönnyebbülés kérésére eljáró fél választása szerint. Olyan követelések vagy viták esetén, amelyeknél a kért pályázat teljes összege tízezer amerikai dollár (10 000 USD) vagy több, a meghallgatáshoz való jogot a választottbírósági szabályok határozzák meg. Bármilyen meghallgatásra a tartózkodási helyedtől számított 100 mérföldön belül kerül sor, kivéve, ha az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, és ha a felek másként nem értenek egyet. Ha az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, a választottbíró köteles ésszerűen értesíteni a feleket a szóbeli meghallgatások időpontjáról, időpontjáról és helyéről. A választottbíró által hozott ítélet esetleges meghozatala bármely hatáskörrel rendelkező bíróság előtt beolvasható. Ha a választottbíró olyan díjat ítél meg, amely nagyobb, mint a választottbíróság kezdeményezését megelőzően a Társaság által adott legutolsó rendezési ajánlat, akkor a Társaság a legtöbbet vagy 2500,00 USD-t fizet. Mindkét fél maga viseli a választottbírósági eljárásból eredő saját költségeit és kifizetéseit, és egyenlő arányban viseli az ADR-szolgáltató díját és költségeit.
   • A megjelenésen alapuló választottbíráskodásra vonatkozó további szabályok . Ha nem megjelenés alapú választottbíráskodást választanak, a választottbíráskodást telefonon, online módon és / vagy kizárólag írásbeli beadványokon kell alapul venni; a választott eljárást kezdeményező fél választja meg a választottbírósági eljárást. A választottbírósági eljárás nem vonhatja maga után személyes megjelenést a felek vagy a tanúk, kivéve ha a felek másként állapodnak meg.
   • Határidők. Ha Ön vagy a Társaság választottbírósági eljárást folytat, a választottbírósági eljárást meg kell indítani és / vagy meg kell követelni a korlátozások és az AAA szabályai alapján meghatározott határidőn belül.
   • A választottbírósági hatóság. Ha a választottbíráskodást kezdeményezik, a választottbíró dönt Ön és a Társaság jogairól és kötelezettségeiről, és a vitát nem fogják összevonni más ügyekkel, vagy más ügyekkel vagy pártokkal összefogva. A választottbíró jogosult a követelések egészének vagy egy részének rendelkezésére álló indítványok megadására. A választottbíró jogosult arra, hogy pénzbeli kártérítést ítéljen oda, és minden nem pénzbeli jogorvoslatot vagy mentességet biztosítson az egyéneknek az alkalmazandó jogszabályok, az AAA szabályok és a feltételek szerint. A választottbíró írásbeli döntést és döntési határozatot ad ki, amely leírja az odaítélés alapjául szolgáló lényeges megállapításokat és következtetéseket. A választottbíró ugyanolyan hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a bírósági bíró egyéni alapon ítélje meg a mentességet. A választottbíró megítélése végleges és kötelező Önre és a Társaságra nézve.
   • A zsűri próba lemondása. A SZERZŐDŐ FELEK VONATKOZIK FELELŐSSÉGET A BÍRÓSÁGRA VONATKOZÓ ALKOTMÁNYOS ÉS SZERZŐDÉSI JOGOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKET, VALAMINT BÍRÓNAK VAGY JURY ELSŐ VIZSGÁLATÁVAL, ELKÉSZÍTÉSÉRE, HOGY ELVESZTÜL, hogy az összes követelést és vitát választottbírósági eljárás útján kell megoldani a jelen választottbíráskodási megállapodás alapján. A választottbírósági eljárások jellemzően korlátozottabbak, hatékonyabbak és olcsóbbak, mint a bírósági szabályok, és a bíróság igen korlátozottan vizsgálja azokat. Abban az esetben, ha Ön és a Társaság bármely perben vagy szövetségi bíróságon peres eljárásban felmerül jogvitát a választottbírósági ítélet elbocsátásáért vagy végrehajtásáért, vagy egyéb módon, ÖN ÉS A VÁLLALAT VAGY JOGOKBAN TÖRVÉNYES JURY VIZSGÁLATA egy bíró által.
   • Osztály vagy konszolidált cselekmények elengedése . A választottbírósági megállapodás hatálya alá tartozó összes követelést és vitát egyéni alapon, és nem osztály alapján kell megválasztani, vagy bírósági eljárást indítani, és egynél több ügyfél vagy felhasználó követeléseit nem lehet bármely más ügyfél vagy felhasználó.
   • Titoktartás . A választottbírósági eljárás minden aspektusának szigorúan bizalmasnak kell lennie. A felek megállapodnak abban, hogy a törvényi rendelkezésektől eltérő rendelkezés hiányában a titoktartást fenntartják. Ez a bekezdés nem akadályozza meg a feleket abban, hogy bíróság elé terjesszenek minden olyan információt, amely szükséges e megállapodás végrehajtásához, a választottbírósági határozat érvényesítéséhez, vagy a meghozandó intézkedések meghozatalához.
   • Megszakíthatóság . Ha a választottbírósági megállapodás bármely része vagy része a jog szerint a joghatóság alatt álló bíróság által érvénytelennek vagy végrehajthatónak minősül, akkor az ilyen különleges rész vagy részek semmilyen hatályúak és hatálytalanok, és megszakadnak, a megállapodás fennmaradó részét pedig továbbra is teljes erővel és hatással jár.
   • Jog a lemondásra. A jelen választottbíráskodási megállapodásban meghatározott jogok és korlátozások bármelyikét vagy mindegyikét felmentheti az a fél, akivel szemben a követelést állítják. Az ilyen felmentés nem mentesülhet a jelen választottbíráskodási megállapodás bármely más részétől.
   • Megállapodás túlélése . Ez a választottbírósági megállapodás túl fogja élni a Társasággal fennálló kapcsolatának megszüntetését.
   • Kisbírósági Bíróság. Mindazonáltal a fentiek alapján Ön vagy a Társaság egyedi keresetet indíthat a kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon.
   • Sürgős Equitable Relief . Mindenesetre mindkét fél bármely állami vagy szövetségi bíróság előtt megkívánhatja a vészhelyzeti méltányos megkönnyítést annak érdekében, hogy fenntartsa a status quo függőben lévő választottbírósági eljárást. Az ideiglenes intézkedések iránti kérelem nem tekinthető a jelen választottbíráskodási megállapodás alapján fennálló bármely egyéb jogról vagy kötelezettség alól.
   • A választottbíráskodást nem igénylő követelések. A fentiek ellenére a számítógépes csalás és visszaélésről szóló törvény megsértése, a másik fél szabadalmi, szerzői jog, védjegy vagy üzleti titka megsértése vagy hanyagsága nem tartozik e választottbírósági megállapodás hatálya alá.
   • Minden olyan esetben, amikor a fent említett választottbírósági megállapodás lehetővé teszi a felek bírósághoz való jogát, a felek megállapodnak abban, hogy a kaliforniai holland megyei bíróságok személyes joghatósága alá tartoznak e célból.
  • A webhely az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényeinek hatálya alá eshet, és más országokban is kiviteli vagy behozatali szabályok vonatkozhatnak. Ön vállalja, hogy nem exportálja, nem viszi újra exportálását, illetve közvetlenül vagy közvetve nem exportálja az Egyesült Államok által a Társaságtól beszerzett műszaki adatokat vagy az ilyen adatokat felhasználó termékeket az Egyesült Államok kiviteli törvényeinek vagy rendelkezéseinek megsértésével.
  • A vállalat a 10.8 fejezetben található címen található. Ha Kaliforniában tartózkodik, panaszokat tehet a Kaliforniai Fogyasztóvédelmi Minisztérium Fogyasztói Termékének Felelős Segítségével foglalkozó részlegénél, és fordulhat hozzájuk a 400 R Street, Sacramento, CA 95814 telefonszámon vagy telefonon (800) 952-5210.
  • Elektronikus kommunikáció. Az Ön és a Vállalat közötti kommunikáció elektronikus eszközökkel történik, függetlenül attól, hogy Ön használja-e a webhelyet vagy küld nekünk e-maileket, vagy hogy a Cég bejegyzéseket tesz közzé a webhelyen, vagy e-mailben kommunikál veled. Szerződéses célból Ön (a) beleegyezik, hogy a Társaságtól elektronikus formában megkapja a kommunikációt; és (b) beleegyezik abba, hogy a Társaság által az Ön elektronikus úton megadott valamennyi feltétel, megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció kielégít minden olyan jogi kötelezettséget, amely szerint az ilyen tájékoztatás kielégítené, ha papíralapú írásban lenne.
  • Teljes feltételek.Ezek a feltételek a weboldal használatával kapcsolatos teljes szerződést képeznek Ön és mi közöttünk. A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének elmulasztása vagy érvényesítésének elmulasztása nem jár az ilyen jog vagy rendelkezés lemondásaként. A jelen Feltételekben szereplő címek csak kényelmi célokat szolgálnak, és nem rendelkeznek jogi vagy szerződéses hatással. A “beleértve” kifejezés “korlátozás nélkül” kifejezést jelenti. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartják, a jelen Feltételek egyéb rendelkezései nem lesznek hatásosak, és az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezés úgy módosul, hogy az a törvény által megengedett legmagasabb mértékig érvényes és végrehajtható. A Társasághoz fűződő kapcsolata független vállalkozó, és egyik fél sem a másik ügynöke vagy partnere. Ezek a Feltételek és a jelen jogait és kötelezettségeit nem lehet kijelölni, alvállalkozásba adás, átruházás vagy egyéb módon a Társaság előzetes írásbeli beleegyezése nélkül történő átruházása, valamint a fentiek megsértésével történő bármilyen hozzárendelési, alvállalkozói, átruházási vagy átruházási kísérlet semmisnek tekintendő. A Vállalat szabadon rendelheti meg ezeket a feltételeket. A jelen Feltételekben meghatározott feltételek az engedményesekre nézve kötelezőek.
  • Szerzői jog / védjegyinformáció . Copyright © 2018. Minden jog fenntartva. A Webhelyen megjelenített összes védjegy, logó és szolgáltatási jelzés tulajdonunk vagy más harmadik fél tulajdonát képezi. Ön nem használhatja ezeket a jelöléseket anélkül, hogy előzetes írásbeli beleegyezésünkkel, vagy a megjelölések tulajdonosával rendelkező harmadik fél beleegyezésével élne.
  • Elérhetőség:
   • Cím: Budapest
   • E-mail: hello@codeberryschool.com